Wat is fysiotherapie?

Fysiotherapie is een behandelmethode voor klachten aan je spieren, banden, gewrichten en zenuwen, ook wel je bewegingsapparaat genoemd. Tijdens je eerste afspraak vormt de fysiotherapeut een zo volledig mogelijk beeld van je klachten door je eerst te onderzoeken en vragen te stellen. 

Vervolgens stelt de fysiotherapeut samen met jou een specifiek behandelplan op. Elk mens is namelijk anders, elke klacht is anders en elk lichaam reageert anders. Het aantal behandelingen is afhankelijk van de klacht en de ernst ervan. Naast het behandelen van klachten besteed ik ook veel aandacht aan het voorkomen van terugkeer van je klachten. Een fysiotherapeutische behandeling duurt een half uur tot een uur. 

Tijdens een fysiotherapeutische behandeling ga je samen aan de slag in de behandelkamer of oefenzaal. Naast de fysieke behandeling door de fysiotherapeut doe je oefeningen voor meer kracht, coördinatie en lenigheid, dit is helemaal toegesneden op jouw klachten en lichaam.

Goede communicatie tussen u en uw fysiotherapeut draagt bij aan uw herstel. Indien u goed aangeeft wat u voelt en uitleg vraagt wanneer u iets niet duidelijk is, kunnen we tot een optimaal resultaat komen.

Doelen voor de behandeling door de  fysiotherapeut kunnen zijn weer zelfstandig boodschappen doen, op een verantwoorde manier sporten, weer aan het werk of, als u in een instelling verblijft, zelfs eerder naar huis. Fysiotherapie helpt om uw lichaam zo goed mogelijk functionerend te krijgen en te houden.

In de fysiotherapeutische benadering speelt de balans tussen belasting en belastbaarheid van een individu een centrale rol. Belasting is de hoeveelheid kracht die op een bepaald moment op het lichaam inspeelt. Een gezonde hoeveelheid belasting is nodig om optimaal te kunnen functioneren.

Belastbaarheid is de hoeveelheid (in)spanning die het lichaam tijdens een bepaalde periode kan verdragen. Indien de balans tussen beide factoren verstoord is, kunnen stoornissen ontstaan.

Onderbelasting (te weinig bewegen) kan klachten in stand houden of zelfs veroorzaken, maar een grotere belasting dan de belastbaarheid aankan, kan ook klachten veroorzaken. De patiënt leert bij mij het evenwicht tussen de individuele belasting en belastbaarheid zelf te herstellen. 

Van Vught Fysiotherapie staat 6 dagen in de week voor u klaar in Den Bosch. Maak direct een afspraak online, bel of app. Van Vught Fysiotherapie is er voor u.

Fysiotherapie Den Bosch

Ik behandel deze klachten:

Knieklachten, Sportblessures, Enkelklachten, Sportrevalidatie, Heupklachten, Rugklachten, Nekklachten, Polsklachten, RSI/CANS klachten, Schouderklachten, Achillespeesklachten, Artrose, Tennis en golfelleboog, Hielspoor, Houdingsproblematiek, Hernia, Whiplash, Hoofdpijn, Chronische aandoeningen.

Wist je dat je zonder verwijzing naar de fysio kan? 

Sinds 1 januari 2006 is  DTF (directe toegankelijkheid fysiotherapie)in het leven geroepen. Patiënten hebben daardoor geen verwijsbrief meer nodig van de huisarts voor een bezoek aan de fysiotherapeut. Hiermee is een behandeling voor fysiotherapie vrij toegankelijk. En wist je ook dat de fysiotherapeut van van Vught Fysiotherapie in het BIG-register staan en ook geregistreerd is bij het CKR? U kunt zich dus direct bij van Vught Fysiotherapie in Den Bosch aanmelden. 

Wordt fysiotherapie vergoed?

Behandelingen voor volwassenen (18+) worden vergoed door de zorgverzekeraars, mits u aanvullend bent verzekerd. Voor kinderen en voor patiënten met een chronische aandoening (volgens de lijst chronische indicaties) worden behandelingen vanuit de basisverzekering vergoed. Bij chronische aandoeningen vallen de eerste 20 behandelingen in de aanvullende verzekering (indien de verzekerde voldoende verzekerd is anders is het voor eigen rekening van de verzekerde). Vanaf de 21e behandeling vindt er vergoeding vanuit de basisverzekering plaats, hiervoor moet wel eerst het eigen risico zijn verbruikt. 

Is mijn fysiotherapeut erkend?

Fysiotherapie is een wettelijk beschermde beroepstitel. Dat betekent dat iemand zich pas fysiotherapeut mag noemen als hij een erkende opleiding heeft afgerond. Fysiotherapeuten zijn ook wettelijk verplicht zich te registreren in het BIG-register, een Nederlandse databank van erkende zorgverleners. Daarnaast is er het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie (CKR). Om in dit register te komen, moeten fysiotherapeuten aan kwaliteits­eisen voldoen.

Sportfysiotherapie is een gespecialiseerde tak van fysiotherapie die zich richt op het behandelen van klachten en blessures die direct verband houden met sportactiviteiten. In de aanpak van sportfysiotherapie wordt niet alleen gekeken naar het verlichten van klachten, maar ook naar het optimaliseren van prestaties en het voorkomen van toekomstige blessures.

Een typische behandeling begint met een uitgebreide intake, waarbij de fysiotherapeut de medische geschiedenis bespreekt en inzicht krijgt in de specifieke sportactiviteiten van de persoon. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar de symptomen, maar ook naar factoren die van invloed kunnen zijn op de klachten, zoals trainingsintensiteit, techniek en materiaalgebruik.

Op basis van deze informatie wordt een individueel behandelplan opgesteld. Dit plan omvat doorgaans verschillende therapievormen, waaronder mobilisaties, massages en specifieke oefeningen die zijn afgestemd op de sportieve activiteiten van de patiënt. De nadruk ligt niet alleen op het verminderen van pijn, maar ook op het bevorderen van herstel en het verbeteren van kracht, flexibiliteit en stabiliteit.

Revalidatieoefeningen worden op maat gemaakt om de specifieke eisen van de sporter te adresseren. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan houding, techniek en preventie van toekomstige blessures. De fysiotherapeut fungeert als een coach, die de sporter begeleidt bij het herstelproces en de geleidelijke terugkeer naar sportactiviteiten.

Tijdens het behandelproces wordt het plan regelmatig geëvalueerd en aangepast aan de voortgang van de patiënt. Sportfysiotherapie gaat verder dan herstel en richt zich op het behoud van optimale fysieke conditie en het voorkomen van terugkerende blessures, met specifieke aandacht voor de unieke eisen die sport en beweging met zich meebrengen.

Sportfysiotherapie

Wat is dry needling?

Dry needling is een behandelmethode waarbij de fysiotherapeut door middel van een speciale techniek je spieren aanprikt, zodat deze snel en langdurig ontspannen raken. Dry needling gebruikt een ‘droge’ (dry) acupunctuurnaald, er wordt dus geen vloeistof in de spier gespoten.

Dry needling: anders dan acupunctuur

Bij acupunctuur worden vaak oppervlakkig meerdere naalden in het lichaam gezet, die daar enige tijd blijven zitten en invloed hebben op de ‘energie’ in het lichaam. Bij dry needling gebruikt de fysiotherapeut meestal één naald, waarmee hij kortdurend de spier prikkelt. Hij prikt op specifieke punten, de zogenaamde ‘triggerpoints’. Het is dus geen ‘energiebehandeling’.

Triggerpoints

Triggerpoints zijn kleine verkrampingen die niet alleen pijn in de spier veroorzaken, maar ook in de nabij gelegen zenuwbanen en lichaamsdelen. Ze kunnen ontstaan door tal van oorzaken, waaronder stress, overbelasting, verwondingen, alcohol of gebruik van chemische stoffen. Het menselijke lichaam bouwt de triggerpoints dus willekeurig en onwillekeurig op. Dat wil zeggen dat ieder menselijk lichaam triggerpoints heeft, maar dat je daar niet altijd last van hoeft te hebben.

De fysiotherapeut zoekt naar deze plaatsten, omdat ze vaak de oorzaak kunnen zijn van je klachten.

Triggerpoints kunnen zich uiten in:

Ontstaan van triggerpoints

Triggerpoints kunnen op verschillende manieren ontstaan:

Kaak gerelateerde en hoofdpijn klachten

Kaak gerelateerde klachten

Voor het openen van de mond, het kauwen, slikken en praten heeft u twee kaakgewrichten en meerdere spieren, die nauw met elkaar moeten samenwerken. In de kaakgewrichten zijn twee stootkussens (discus) aanwezig die ook bij het openen en sluiten van de mond goed in positie moeten zijn.

Wanneer door bepaalde oorzaken er stoornissen in het kauwstelsel optreden kunnen klachten ontstaan. Ongeveer 20% van de bevolking heeft wel eens symptomen van kaakdysfunctie. Het merendeel van deze groep behoeft echter geen behandeling. Slechts 15% van deze groep heeft zodanig klachten dat ze behandeling nodig heeft.

Symptomen

Hoofdpijn klachten

Opvallend is dat ondanks de toegenomen kennis over de mogelijke oorzaken van hoofdpijnen de therapieën nog steeds veelal hetzelfde zijn. Spanningshoofdpijn en migraine komen klinisch gezien het meest voor, waarbij in toenemende mate myofasciale componenten van hoofd, hals, nek- en kaak-spieren worden onderkend.

De aangegeven lokalisatie(s) van de hoofdpijn kan aangeven welke spieren mogelijk myofasciaal zijn aangedaan. Deze “triggerpoints” moeten vervolgens zorgvuldig worden gepalpeerd ter bevestiging.

Er is gebleken dat dry needling kan helpen bij onderstaande hoofdpijnklachten:

Het is moeilijk om een advies te geven dat voor alle soorten hoofdpijn geldt. Frisse lucht, een goede nachtrust en voldoende ontspanning zijn voor de meeste soorten hoofdpijn goed. Daarnaast wordt afhankelijk van het soort hoofdpijn de behandeling bepaald.

Dry Needling

Wat doet de fysiotherapeut?

De fysiotherapeut analyseert eerst je klachten door een gesprek en gericht onderzoek. Daarna onderzoekt hij de spieren die mogelijk de pijn veroorzaken. De fysiotherapeut zoekt specifiek in die spieren naar de bewuste triggerpoints, waarna hij die plaatsen behandelt om de spieren te ontspannen.

De behandeling is gericht op het uitschakelen van de triggerpoints. Via het gericht aanprikken met een naaldje raken de spieren ontspannen. Bij langdurige klachten behandelt de therapeut vaak meerdere spieren in je arm of been.

Het inbrengen van het naaldje voel je bijna niet. Als het juiste triggerpoint aangeprikt wordt, spant de spier zich kort aan. Dat geeft een soort krampgevoel. Daarna ontspant de spier zich meestal direct en kun je makkelijk bewegen. Vaak voelt het behandelde gedeelte wel wat vermoeid of stijf aan, maar dat is vaak van korte duur.

Na de behandeling krijg je oefeningen en gerichte adviezen mee om de verbeterde situatie bij te kunnen houden.

Vergoeding

Dry needling word door alle zorgverzekeraars vergoed als u een aanvullende zorgverzekering heeft. Heeft u die niet dan bereken ik hiervoor een fysiotherapeutisch consult. Kosten hiervoor vind je bij tarieven. Denk je dat dry needling jou kan helpen? Neem dan contact met mij op om te bekijken of dry needling de geschikte oplossing voor je is.

De High-Velocity Low-Amplitude (HVLA) techniek is een manipulatieve behandelmethode die vaak wordt toegepast door fysiotherapeuten en chiropractors. Deze techniek richt zich op het herstellen van de normale bewegingspatronen in gewrichten, met name de wervelkolom. Hier is een uitgebreidere beschrijving van wat een behandeling met de HVLA-techniek inhoudt:

Bij een HVLA-behandeling begint de fysiotherapeut met een zorgvuldige beoordeling van het bewegingsbereik en eventuele beperkingen in het gewricht dat behandeld moet worden. De patiënt wordt vaak in een specifieke positie geplaatst om de optimale toegang tot het gewricht te vergemakkelijken.

De eigenlijke manipulatie vindt plaats wanneer de fysiotherapeut snel en nauwkeurig een gecontroleerde impuls toepast op het gewricht, meestal met een korte en snelle beweging. Deze beweging kan gepaard gaan met een karakteristiek “knappend” geluid, dat wordt toegeschreven aan het vrijkomen van gasbellen in de gewrichtsvloeistof.

De HVLA-techniek heeft tot doel de gewrichtsstructuur te mobiliseren en de bewegingsvrijheid te vergroten. Dit wordt bereikt door de neurologische reflexen in het gewricht te beïnvloeden en mogelijk ook door het verminderen van spierspanning rond het gewricht.

Hoewel HVLA-manipulaties over het algemeen als veilig worden beschouwd, zijn ze niet altijd geschikt voor alle patiënten of gewrichten. De fysiotherapeut beoordeelt de geschiktheid van de techniek op basis van de specifieke kenmerken van de patiënt en de aard van de klachten.

HVLA-manipulaties worden vaak toegepast bij patiënten met musculoskeletale klachten, zoals rug- en nekpijn. Het doel is om de mobiliteit te verbeteren, pijn te verminderen en de algehele functie te herstellen. Voorafgaand aan de behandeling zal de fysiotherapeut de patiënt informeren over de procedure en eventuele mogelijke bijwerkingen.

Het aantal benodigde behandelingen varieert afhankelijk van de individuele respons op de therapie en de aard van de klachten. Regelmatige evaluaties worden uitgevoerd om de voortgang te monitoren en het behandelplan indien nodig aan te passen. HVLA-manipulaties worden vaak gecombineerd met andere fysiotherapeutische interventies om een volledige en effectieve behandeling te bieden.

HVLA techniek

Revalidatie

Orthopedische revalidatie is geschikt voor patiënten die een orthopedische ingreep hebben ondergaan in het ziekenhuis. Ook kan het voorkomen dat er geen operatie heeft plaatsgevonden, maar dat een orthopedische chirurg u direct doorverwijst naar de fysiotherapeut.

Veel voorkomende orthopedische ingrepen zijn heup- en knieoperaties zoals een totale heupprothese, knieprothese, voorste kruisband-, meniscus- of kijkoperatie.

Bij orthopedische revalidatie kan u ook denken aan therapie voor het herstel na een trauma als gevolg van een ongeval, bijvoorbeeld botbreuken, enkel- of knieletsel, schouder- of elleboog klachten.

De revalidatieperiode start direct na ontslag uit het ziekenhuis of na verwijzing door een specialist. Indien u geopereerd bent, is het belangrijk om zo snel mogelijk na de operatie of gipsperiode de mobiliteit en stabiliteit op een verantwoorde manier te herwinnen.

Orthopedische revalidatie heeft als doel de mobiliteit van een bot of gewricht te verbeteren, de pijn te verminderen, de belastbaarheid, coördinatie en het uithoudingsvermogen te vergroten en de spierkracht te versterken.

Samen met u maken we een plan voor het behandeltraject, dit alles volgens de richtlijnen en aan de hand van het desbetreffende protocol.

Orthopedische revalidatie

Behandeling

Behandeling begint met een aanmelding van u met of zonder verwijzing van een arts. Hierna volgt een uitgebreid intakegesprek. In dit gesprek worden u vragen gesteld, er vindt een lichamelijk onderzoek plaats en eventueel worden er vragenlijsten ingevuld of krijgt u die mee om thuis in te vullen. Vervolgens wordt samen met u een behandelplan opgesteld, waarin naast uw einddoel ook diverse subdoelen worden beschreven.

De behandelingen vinden plaats in een behandelruimte, de oefenzaal en/of buiten, afhankelijk van de aard en het moment in de revalidatie. Naast de behandelingen in de praktijk, krijgt u vaak ook een trainingsschema of leefregels mee voor thuis.

Het grootste gedeelte van de behandeling zal bestaan uit functionele oefentherapie. Hierbij wordt de lokale en algemene belastbaarheid verhoogd en worden de functie die u nodig heeft in uw dagelijks leven, tijdens uw werk en tijdens het sporten weer hersteld. De behandeling vindt plaats aan de hand van behandelprotocollen. Middels een digitaal patiënten volgsysteem wordt de voortgang van de behandeling inzichtelijk gemaakt. Zo kan beoordeeld worden of de met u vooraf ingestelde behandeldoelen zijn gerealiseerd.

Na een aantal behandelingen volgt er een tussentijdse evaluatie, waarin u en onze fysiotherapeuten het revalidatieverloop beoordelen, en de behandeling eventueel bijstellen.

Tenslotte wordt de revalidatie beëindigd, is er een eindevaluatie en volgt er vaak een eindrapportage aan de huisarts of verwijzend arts.

Oefentherapie wordt in vrijwel elke fase van de behandeling toegepast. Zodra de eerste pijnklachten afnemen is het belangrijk om te werken aan een goede bewegelijkheid van de gewrichten en voldoende kracht van de spieren daaromheen. Dit doen we door middel van diverse oefeningen. De oefeningen worden gaandeweg het revalidatietraject steeds specifieker gericht op jouw dagelijkse activiteiten, werk en sport. Daardoor is de kans op 100 % herstel het grootst en heb je de minste kans om de blessure of klacht weer snel terug te krijgen zodra je je oude activiteiten weer oppakt.

Oefentherapie

Medical taping is een methode waarbij elastische tape gebruikt wordt om jouw spieren in hun functie te ondersteunen. Het ondersteunt de spieren, zonder daarbij de beweging te beperken. Medical taping wordt gebruikt bij nabehandeling van blessures, het verminderen van ontstekingen of vochtophopingen, houdingscorrecties en behandeling van klachten door overbelasting (zoals KANS, tennis- of golfelleboog). Ook neuro-reflectoire beïnvloeding (het verminderen van uitstralende pijn), bijvoorbeeld bij hoofdpijn, behoort tot de mogelijkheden. Medical taping is daarmee een revolutionaire behandelmethode die aanvullend is op de bestaande behandelmethodieken.

Achtergrond van medical taping

De achtergrondgedachte van medical taping is dat spieren niet alleen nodig zijn voor beweging maar daarnaast ook bepalend zijn voor bijvoorbeeld de bloed- en lymfecirculatie en de lichaamstemperatuur. Als spieren niet goed functioneren kan dat dus een scala aan klachten en aandoeningen geven.

De CureTape die ik gebruik heeft dezelfde rekbaarheid als de menselijke huid. Er wordt gebruik gemaakt van de elasticiteit van de tape ten opzichte van de elasticiteit van de huid. Hierdoor vormt de tape een soort tweede huid. Deze tape kan nat worden zonder zijn functionaliteit te verliezen en heeft een anti-allergische lijmlaag. De tape kun je daardoor probleemloos enkele dagen op het lichaam laten zitten.

Medical taping

Voordelen medical taping:

Te behandelen klachten:

Vergoeding

Medical taping word door alle zorgverzekeraars vergoed als u een aanvullende zorgverzekering heeft. Heeft u die niet dan bereken ik hiervoor een fysiotherapeutisch consult. Kosten hiervoor vind je bij tarieven. Denk je dat medical taping jou kan helpen? Neem dan contact met mij op om te bekijken of medical taping de geschikte oplossing voor je is.

Medical taping voor bijzondere toepassingen

De laatste jaren heeft medical taping veel ontwikkeling door gemaakt en is er steeds meer evidentie. In verschillende wetenschappelijke artikelen word het effect van medical taping aangetoond. Nog niet bij elke methode word dit vergoed door de zorgverzekeraar. Daarom vind je hieronder een lijst met bijzondere toepassingen die niet vergoed worden door de zorgverzekeraar. Kosten voor een behandeling hiervoor vind je bij tarieven.

Waar richt de behandeling zich op?

De behandeling richt zich met name op die klachten waarbij spieren (vaak al langdurig) gespannen zijn en pijnklachten geven. Voorbeelden zijn hoofdpijn, lage rugklachten, tennis– of golfers elleboog, e.d.Door het gericht masseren van deze triggerpoints worden de spierverhardingen losgemaakt. Bestaan de klachten langer, dan zijn er meestal meer spieren bij betrokken en is bijvoorbeeld dry needling een goede behandelmethode. Vaak breiden de klachten zich uit, ook langs de wervelkolom. We betrekken deze spieren ook in de behandeling.

Wat is een spierverharding en wat voelt u daar van? 

Een spierverharding is een hard aanvoelende plek (‘knoop’) in een spier, die naast een lokale drukpijn, ook vaak pijn op andere plaatsen in het lichaam kan veroorzaken.

Triggerpoint therapie

Hoe ontstaan deze spierverhardingen? 

IASTM, of Instrument Assisted Soft Tissue Mobilization, is een vorm van manuele therapie die speciale instrumenten gebruikt om het zachte weefsel van het lichaam te behandelen. De instrumenten, vaak gemaakt van roestvrij staal, hebben een specifieke vorm en randen die zijn ontworpen om gerichte druk uit te oefenen op probleemgebieden.

Tijdens een IASTM-behandeling wordt het instrument over de huid bewogen, waarbij de behandelaar op zoek gaat naar gebieden met fasciale beperkingen, littekenweefsel of andere zachte weefselproblemen. De behandelaar past de druk en het tempo van de bewegingen aan op basis van de specifieke behoeften en reacties van de patiënt.

IASTM heeft verschillende potentiële voordelen. Het kan helpen de doorbloeding te verbeteren, spierspanning te verminderen, de mobiliteit te vergroten en het herstel van zacht weefsel te bevorderen. Het wordt vaak ingezet bij musculoskeletale aandoeningen zoals spierpijn, tendinopathie, littekenvorming na letsel of operatie, en andere verwante problemen.

Het gebruik van IASTM vereist deskundigheid en training, en het moet worden uitgevoerd door een getrainde professional, zoals een fysiotherapeut of chiropractor. De techniek wordt individueel aangepast aan de behoeften en tolerantie van elke patiënt. Het is ook belangrijk op te merken dat IASTM vaak deel uitmaakt van een uitgebreider behandelplan dat mogelijk andere therapieën en oefeningen omvat om een alomvattende benadering van herstel te bieden.

Wat is een sportmassage? 

Spotmassage is een krachtige massage om het lichaam weer in balans te brengen. Door middel van langzame, diepe massagetechnieken met veel aandacht voor de spieren, worden er mechanische prikkels op het lichaam uitgeoefend. Deze mechanische prikkels leiden op hun beurt weer tot reacties in het lichaam. Deze reacties leiden op hun beurt weer tot herstel van het evenwicht in het lichaam. Simpel gezegd verbetert sportmassage de bloedcirculatie en hierdoor de afvoer van afvalstoffen, pijnprikkels en vocht, de toevoer van zuurstof en voedingstoffen. Een sportmassage bevordert dus het spierherstel, waardoor blessures worden voorkomen en de sporter sneller hersteld en weer actief kan deelnemen aan zijn sport.

Waarom een sportmassage?

Het lichaam functioneert als een eenheid waarin allerlei krachten, zowel lichamelijk als geestelijk, op elkaar inwerken. Als het evenwicht verstoord wordt door bijvoorbeeld overbelasting ontstaan er verschillende reacties. Deze reacties zijn terug te leiden naar vermoeidheid, spierpijn, slechte doorbloeding, verhoogde spanning, stijfheid, kramp en vochtvorming. Een sportmassage kan er dan voor zorgen dat deze reacties verminderen of zelfs in zijn geheel weggaan. Het is erg bevorderlijk voor je gezondheid om deze massage te ondergaan. Wanneer je spieren verkrampt zijn, is de bloedcirculatie zuurstof- en bloedtoevoer plaatselijk verminderd. Een sportmassage stimuleert dus de bloedcirculatie en hiermee de zuurstof- en bloedtoevoer.

Sportmassage

Voor wie is een sportmassage bedoeld?

Een sportmassage is niet alleen, zoals de naam doet vermoeden, bedoelt voor sporters. Het is vooral ook een aanrader voor niet sporters omdat deze een ontspannende werking op het gehele lichaam heeft. Niet-sporters kunnen dezelfde reacties hebben als sporters. Dit kan bijvoorbeeld door een langdurige blootstelling aan overbelasting, verkeerde werkhouding of stress komen. Zo vloeit alle stress en spanning uit het lichaam weg. Een sportmassage is dus vooral geschikt voor mensen met langdurig opgehoopte spanning in lichaam en geest.

Sportmassages voor, tijdens of na een training? 

Sportmassage kan toegepast worden voor, tijdens of na het sporten dan wel training of wedstrijd.

Handig om te weten 

Na een sportmassage is het belangrijk om veel water te drinken. Er kunnen namelijk opgehoopte afvalstoffen vrijkomen. Water helpt om deze afvalstoffen goed af te voeren en het lichaam te reinigen. Omdat de methode veel aandacht op bepaalde gebieden legt, kan je lichaam tijdens en na de massage soms wat beurs aanvoelen. Als je een kwalitatief goede massage hebt gehad, voel je je na twee dagen een stuk beter. Een sportmassage mag niet worden toegepast bij koorts, een ontsteking of wond van de huid of na een spierscheuring of kneuzing. Bij het laatste raad ik u dan ook aan om contact op te nemen met van Vught Fysiotherapie.

crossmenu