Orthopedische Revalidatie

Orthopedische revalidatie

Revalidatie

Orthopedische revalidatie is geschikt voor patiënten die een orthopedische ingreep hebben ondergaan in het ziekenhuis. Ook kan het voor komen dat er geen operatie heeft plaatsgevonden, maar dat een orthopedische chirurg je direct doorverwijst naar de fysiotherapeut.

Veel voorkomende orthopedische ingrepen zijn heup- en knieoperaties zoals een totale heupprothese, knieprothese, voorste kruisband-, meniscus- of kijkoperatie.

Bij orthopedische revalidatie kan je ook denken aan therapie voor het herstel na een trauma als gevolg van een ongeval, bijvoorbeeld botbreuken, enkel- of knieletsel, schouder of elleboog klachten.

De revalidatieperiode start direct na ontslag uit het ziekenhuis of na verwijzing door een specialist. Indien je geopereerd bent, is het belangrijk om zo snel mogelijk na de operatie of gipsperiode de mobiliteit en stabiliteit op een verantwoorde manier te herwinnen.

Orthopedische revalidatie heeft als doel de mobiliteit van een bot of gewricht te verbeteren, de pijn te verminderen, de belastbaarheid, coördinatie en het uithoudingsvermogen te vergroten en de spierkracht te versterken.

Samen met jou maken we een plan voor het behandeltraject, dit alles volgens de richtlijnen en aan de hand van het desbetreffende protocol.

orthopedische-revalidatie-van-vught-fysiotherapie

Behandeling

Behandeling begint met een aanmelding van jou met of zonder verwijzing van een arts. Hierna volgt een uitgebreid intakegesprek. In dit gesprek worden je vragen gesteld, er vindt een lichamelijk onderzoek plaats en eventueel worden er vragenlijsten ingevuld of krijg je die mee om thuis in te vullen. Vervolgens wordt samen met jou een behandelplan opgesteld, waarin naast je einddoel ook diverse subdoelen worden beschreven.

De behandelingen vinden plaats in een behandelruimte, de oefenzaal en/of buiten, afhankelijk van de aard en het moment in de revalidatie. Naast de behandelingen in de praktijk, krijg je vaak ook een trainingsschema of leefregels mee voor thuis.

Het grootste gedeelte van de behandeling zal bestaan uit functionele oefentherapie. Hierbij wordt de lokale en algemene belastbaarheid verhoogd en worden de functie’s die je nodig hebt in je dagelijks leven, tijdens je werk en tijdens het sporten weer hersteld. De behandeling vindt plaats aan de hand van behandelprotocollen. Middels een digitaal patiëntenvolgsysteem wordt de voortgang van de behandeling inzichtelijk gemaakt. Zo kan beoordeeld worden of de met jou vooraf ingestelde behandeldoelen zijn gerealiseerd.

Na een aantal behandelingen volgt er een tussentijdse evaluatie, waarin jij en onze fysiotherapeut het revalidatieverloop beoordelen, en de behandeling eventueel bijstellen.

Tenslotte wordt de revalidatie beëindigd, is er een eindevaluatie en volgt er vaak een eindrapportage aan de huisarts of verwijzend arts.