Praktijkreglement

Praktijkreglement

Bij van Vught Fysiotherapie Den Bosch kun je terecht op eigen initiatief en via een verwijzing van je huisarts of specialist.

Om de administratie goed te laten verlopen vraagt van Vught Fysiotherapie Den Bosch of je tijdens de eerste afspraak je zorgverzekeringspas en geldig legitimatiebewijs mee wilt nemen.

Afspraken die minimaal 24 uur van te voren zijn afgezegd worden niet in rekening gebracht.

Afspraken die bij verhindering op dezelfde dag kunnen worden ingehaald worden niet extra in rekening gebracht.

Patiënten dienen zelf hun polisvoorwaarden na te kijken in hoeverre zij verzekerd zijn voor fysiotherapie. Door de vele verschillen in polissen is het voor van Vught Fysiotherapie Den Bosch onmogelijk geworden je hierin optimaal voor te lichten. Indien de verzekering de behandelingen niet vergoed zijn de kosten voor de patiënten.

Als je een probleem hebt met de Nederlandse taal, neem dan bij de eerste afspraak iemand mee die de Nederlandse taal beheerst.

Je hebt altijd het recht op inzage in je medisch dossier.

Als je gegevens tussentijds veranderen, geef dit dan aan ons door.

Roken is in het gehele gebouw niet toegestaan.

In geval van calamiteiten, moet je de aanwijzingen van van Vught Fysiotherapie Den Bosch of de hiertoe bevoegde instanties (brandweer, politie) opvolgen.

De patiënt is aansprakelijk voor door hem/haar aan zaken van van Vught Fysiotherapie Den Bosch aangerichte schade.

Bij het oefenen in de praktijk dien je gemakkelijke of sportieve kleding en schone en niet afgevende schoenen te dragen. Tevens verzoeken we je een handdoek te gebruiken op de apparaten.

Voor persoonlijke eigendommen zijn er kluisjes aanwezig in de kleedkamer. Van Vught Fysiotherapie Den Bosch stelt zich niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van persoonlijke eigendommen.

Men dient zich volgens de algemeen geldende normen en waarden te gedragen. Van Vught Fysiotherapie Den Bosch behoudt zich het recht voor om personen die aanstootgevend gedrag ventileren te verwijderen uit het pand.

Geregistreerde gegevens worden behandeld conform het gestelde in de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP).